607 420 321 biuro@ksj-szup.pl

Kursy przygotowujące do egzaminu TELC, ETS oraz FCE

Nasza szkoła jest ośrodkiem egzaminującym Telc oraz ETS. Nasi lektorzy posiadają licencję na przeprowadzanie międzynarodowych egzaminów. Po ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu międzynarodowego można przystąpić do egzaminu Telc lub ETS w naszej szkole!

(TELC, dodatkowe informacje)

Międzynarodowe certyfikaty TELC potwierdzające znajomość języków obcych są uznawane w całej Europie. Dokumentują osiągnięcie określonego poziomu sprawności językowej z danego języka. Wszystkie egzaminy TELC w pełni odpowiadają Wspólnemu Ramowemu Programowi Rady Europejskiej (CEFR) dla różnych poziomów kompetencji językowych, niezależnie od miejsca, w którym dany egzamin się odbywa oraz bez względu na to, kto jest egzaminatorem.
Ta wiarygodność egzaminu TELC ma ogromne znaczenie dla wszystkich osób uczących się języka lub nauczających go. Dlatego egzamin Telc zawsze określają cel i szczegółowe wytyczne odnośnie oceny umiejętności językowych. Z Telc zawsze możemy być pewni, że egzamin do którego przystępujemy jest lingwistycznym dziełem sztuki. Umiejętności językowe są obecnie kluczem do sukcesu, bardziej niż kiedykolwiek.

(dodatkowe informacje ETS)

Kępińska Szkoła Języków jest również partnerem ETS (Educational Testiny Service) największej orgzanizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych certyfikatów językowych i narzędzi wspomagających naukę języków obcych.
ETS – Educational Testiny Service to niezależna organizacja non-profit zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzenia systemów oceny. Główna siedziba ETS mieści się w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Od swojego powstania w 1947 roku, ETS jest liderem w badaniach edukacyjnych i rzetelnych systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych i korporacyjnych na całym świecie.